รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มอำนวยการ


ขอความร่วมมือประเมินมาตราฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS

    ขอความร่วมมือประเมินมาตราฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS
บันทึกข้อมูลเมื่อ 22-03-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ประเมินมาตราฐานส้วม.pdf

Size 702,422 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มอำนวยการ
  1 page 1 / 1
 ขอความร่วมมือประเมินมาตราฐานส้วมสาธารณะไทย (HAS) ผ่านแพลตฟอร์ม THAI STOP COVID PLUS[22-03-2565]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ INNOvation บ้า กล้า คิด ของประเทศญี่ปุ่น[09-07-2565]
 ประชาสัมพันธ์กิจกรม การประกวดบทเพลงรักชาติ ประจำปี 2564[09-07-2565]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครพนักงานราชการเฉพาะกิจ[09-07-2565]
 ขอประชาสัมพันธ์ช่องทางการชำระหนี้บุคลากรของกระทรวงศึกษาธิการ[10-04-2565]
 รายงานโครงการเขตสุจริต[08-10-2565]
 ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดถวายผ้าป่าสมทบกองทุนช่วยเหลือนักเรียน[23-03-2565]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนประสบอุบัติเหตุได้รับบาดเจ็บสาหัส[23-03-2565]
 ขอความอนุเคราะห์ช่วยเหลือนักเรียนผู้ปกครองเสียชีวิตด้วยอัคคีภัย[23-03-2565]
 รายงาน[09-03-2565]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน สพป.ปน.2[07-03-2565]
 ประกาศ สพป.ปน.2 เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ สพป.ปน.2[07-03-2565]


หน้าแรก