รายละเอียดข่าวสาร : กลุ่มนโยบายและแผน


จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)

    วันที่ 4 กรกฎาคม2565 นายพัฒนศักดิ์ เปลี่ยนรัมภ์/นางจุฬาทิพย์ กุยรัตน์ ผอ.กลุ่มนิเทศ/นางอัญชลี พลสิทธิ์ ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ/นางช่อผกา บุญแนบ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ได้รับมอบหมายจาก นายณัทกร แก้วประชุม ผอ.สพป.ปัตตานี เขต 2 เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570) ระยะที่ 1 ณ โรงแรมปาร์คอินทาวน์ อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-07-2565
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของกลุ่มนโยบายและแผน
  1 page 1 / 1
 จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดปัตตานี (พ.ศ.2566-2570)[04-07-2565]
 ข้อมูลสารสนเทศ ปี 63[24-08-2565]


หน้าแรก