รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์ ITEC

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-12-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9.zip


Size 1,668,806 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11.pdf


Size 1,070,227 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12.zip


Size 3,178,909 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13.pdf


Size 6,457,301 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ ITEC
  1 2 3 4 5 6 page 2 / 6
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2 [03-12-2558]
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558[04-11-2558]
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558[04-11-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.6[15-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.5[15-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.4[15-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5[14-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6[10-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4[10-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.3[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.2[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6[08-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5[08-07-2558]


หน้าแรก