รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์ ITEC

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-12-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9.zip


Size 1,668,806 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11.pdf


Size 1,070,227 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12.zip


Size 3,178,909 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13.pdf


Size 6,457,301 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ ITEC
  1 2 3 4 5 6 page 3 / 6
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.4[08-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.3[08-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.2[08-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.1[08-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 เทอม 1[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เทอม 1[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 7 เรื่อง ชีวิตที่ถูกเมิน[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 6 เรื่อง น้ำผึ้งหยดเดียว[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 5 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 4 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 3 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่ 1 เรื่อง ภูมิใจมรดกโลก [03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 2[03-07-2558]
 ใบงาน วิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 (หน่วยที่ 3 เรื่อง อ่านป้ายได้สาระ)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 1)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยงานที่ 6)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยงานที่ 5)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยงานที่ 4)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยงานที่ 3)[02-07-2558]
 ใบงาน วิชาวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยงานที่ 2)[02-07-2558]


หน้าแรก