รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์ ITEC

แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5 เทอม 2
    
บันทึกข้อมูลเมื่อ 18-12-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

หน่วยการเรียนรู้ที่ 9.zip


Size 1,668,806 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 11.pdf


Size 1,070,227 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 12.zip


Size 3,178,909 Bytes

หน่วยการเรียนรู้ที่ 13.pdf


Size 6,457,301 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ ITEC
  1 2 3 4 5 6 page 6 / 6
  ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 6 ) [05-06-2558]
  ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หน่วยที่ 2)[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 5 )[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 (หน่วยที่ 1)[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 4 )[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 3 ) [05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 2 ) [05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 1 )[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 5 )[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 4 )[05-06-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 3 )[28-05-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 2 )[28-05-2558]
 ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 (หน่วยที่ 1 ) [28-05-2558]


หน้าแรก