รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 page 1 / 30
 ขอเชิญร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและเจริญพระพุทธนมนต์ถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ[23-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังภาครัฐ"[22-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "เรียนรู้อย่างมีความสุขในวัยประถมศึกษา" [22-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาการศึกษาทางไกล[22-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หัวใจของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 เพื่อความเข้าใจของผู้ปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่าน"[22-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาเทคนิคการสอนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลประเภท Live Video[22-05-2559]
 โครงการส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (ค่ายดนตรีไทย)[19-05-2559]
 โครงการเยี่ยมวัดและปฏิบัติธรรมสัญจร(พ.ค.-ก.ค.2560)[08-05-2559]
 เชิญชวนร่วมกิจกรรมเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา ประจำปี 2560[08-05-2559]
 ประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อ[27-04-2559]
 การจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกประจำปีพุทธศักราช 2560[27-04-2559]
 การอบรมและแข่งขันเครื่องบินเล็กกองทัพอากาศและนักบินน้อย สพฐ.ประจำปี 2560[26-04-2559]
 เชิญร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน[21-04-2559]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์[12-04-2559]
 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560[12-04-2559]
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ขนส่งจังหวัดปัตตานี [12-04-2559]
 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดงานการวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี และงานสำคัญๆในส่วนภูมิภาค[04-04-2559]
 หนังสือเชิญและคำสั่งงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12[01-04-2559]
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560[30-03-2559]
 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ[30-03-2559]


หน้าแรก