รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 page 1 / 40
 ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ [21-06-2559]
 ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5[21-06-2559]
 ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562[21-06-2559]
 โครงการมอบทุน เรียนภาาาอังกฤษกับทีชซิ่งทอยส์ ประจำปี 2561[21-06-2559]
 ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกาลระบาด[21-06-2559]
 ขอความร่วมมือลดใช้พลาสติกและโฟมในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาดจังหวัดปัตตานี [21-06-2559]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561 [21-06-2559]
 การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ฯ ในตำแหน่ง นิติกร[12-06-2559]
 คัดเลือกเยาวชนไทยดีเด่น เข้าร่วมประกวดในวันสตรีไทยประจำปี 2561[12-06-2559]
 โครงการประกวด accesoriers จากสิ่งเหลือใช้ในสถาบันการศึกษาและการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม[05-06-2559]
 เสนอโครงการอบรมครูผู้สอนและบุคลากรทางการศึกษา[05-06-2559]
 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ตั้ง สพม.13[05-06-2559]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2561 [05-06-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการแข่งขันทักษะด้านคอมพิวเตอร์[05-06-2559]
 ประชาสัมพันธ์ โครงการ เต้น เติม ฝัน Dance to dream[05-06-2559]
 ขอเชิญส่งผลงานนักเรียนเข้าแข่งขันในการประกวดเรียงความหัวข้อ เพื่อนผู้มีน้ำใจ[05-06-2559]
 ข้อสังการนายกรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้องกับจังหวัด[01-06-2559]
 โครงการประกวดสื่อสร้างสรรค์ เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ภายใต้ หัวข้อ พลังคนรุ่นใหม่ สวมหัวใจไทย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม [01-06-2559]
 เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ภารกิจการพัฒนาคุณภาพสตรี[01-06-2559]
 โครงการ 10 ศิลปินรวมใจเทดไท้องค์ราชัน[01-06-2559]


หน้าแรก