รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33
 ประชาสัมพันธ์งาน "เวิร์ลไดแด็ก เอเซีย 2017"[13-09-2559]
 ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สพฐ.1239/2560 เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการเรียนร้และตัวชี้วัดฯ[13-09-2559]
 การประกวดข้อเขียนความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครูและการจัดประกวดภาพถ่าย เนื่องในโอกาสวันครูครั้งที่ 62 พ.ศ.2561[06-09-2559]
 ประชาสัมพันธ์ "การประกวดตราสัญลักษณ์(โลโก้)วันเด็กแห่งชาติ"[06-09-2559]
 เชิญชวนร่วมกิจกรรมประกวดร้องเพลง "ร้อยปีธงชาติไทย ร้อยใจไทยทั้งชาติ"[06-09-2559]
 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษาในวันที่ 12 สิงหาคม 2560[11-08-2559]
 ขอเชิญร่วมแข่งขันสวดทำวัตรเช้าและบทโพชฌงค์ ครั้งที่ 6 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[07-08-2559]
 ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนแสดงความคิดเห็นต่อคำถามของนายกรัฐมนตรี 4 ข้อ[07-08-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับบริจาควัสดุอะลูมิเนียม[29-07-2559]
 ขอเชิญส่งผลงานประกวดหนังสั้น ภายใต้หัวข้อ "ตามรอยพ่อ ชีวิตพอเพียง เพื่อสุขเพียงพอ"[29-07-2559]
 ขอเชิญส่งตัวแทนเข้าร่วมประกวดดนตรีไทยรางวัลถ้วยพระราชทานฯ[29-07-2559]
 โครงการเยาวชนนักออกแบบ Web Design[26-07-2559]
 โครงการเทคนิคการสอนคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา[26-07-2559]
 เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560[25-07-2559]
 ประชาสุัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน[24-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560[24-07-2559]
 สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการโรงเรียน [19-07-2559]


หน้าแรก