รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 เชิญร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี 2 เมษายน[21-04-2559]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดคลิบวีดีโอ หัวข้อ การมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์[12-04-2559]
 การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2560[12-04-2559]
 ข่าวประชาสัมพันธ์จาก ขนส่งจังหวัดปัตตานี [12-04-2559]
 แจ้งแนวทางปฏิบัติในการจัดงานการวางพวงมาลาถวายราชสักการะในงานรัฐพิธี และการจัดลำดับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในพระราชพิธี และงานสำคัญๆในส่วนภูมิภาค[04-04-2559]
 หนังสือเชิญและคำสั่งงานชุมนุมลูกเสือ จชต. ครั้งที่ 12[01-04-2559]
 เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย และสุขภาพอนามัยดี" ประจำปี 2560[30-03-2559]
 ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรมการแข่งขันวาดภาพ[30-03-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการค่ายเยาวชนรู้งานสืบสานพระราชดำริ(RDPB Camp Junior)[29-03-2559]
 การสรรหาผู้บริหารและรองผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่น ประจำปี 2559[29-03-2559]
 ประชาสัมพันธ์การปิดการให้บริการพิพิธภัณฑ์สิรินธร จังหวัดกาฬสินธุ์ ระหว่างวันที่ 13-16 มิย.60[29-03-2559]
 คู่มือประชาชนในการเตรียมตัวให้รอดปลอดภัยพิบัติ[29-03-2559]
 การรับสมัครนักเรียนทุน อาชีวะฝีมือชน คนสร้างชาติ โดยมูลนิธิเอสซีจี [24-03-2559]
 ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาจากรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2560และ 2561[24-03-2559]
 โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-03-2559]
 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย[17-03-2559]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ปี 2560[17-03-2559]
 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ[14-03-2559]
 ขอเชิญร่วม กิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ[10-03-2559]
  ประกาศรับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560[07-03-2559]


หน้าแรก