รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 page 1 / 29
 โครงการสนับสนุนการศึกษาเพื่อบุตรหลานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา[17-03-2559]
 การเปิดรับผลงานส่งเข้าประกวดนวัฒกรรมประชาธิปไตย[17-03-2559]
 ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ปี 2560[17-03-2559]
 การกำหนดให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ[14-03-2559]
 ขอเชิญร่วม กิจกรรม ปั่นตามรอยพ่อ[10-03-2559]
  ประกาศรับสมัครสถานศึกษาพอเพียง เพื่อคัดเลือกรางวัลสูงสุดระดับชาติ สถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ปี 2560[07-03-2559]
 ประกาศขายทอดตลาดอาคารเรียนโรงเรียนบ้านควนสะตอ[07-03-2559]
 การประกวดวรรณกรรมรางวัลแว่นฟ้า ประจำปี 2560 [06-03-2559]
 ขอเชิญนำคณะเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย[06-03-2559]
 การอบรมปฏิบัติการพัฒนาแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน(Asean Youth Leader-AYL)[01-03-2559]
 ขอเชิญร่วมการประกวดองค์กร"ดูแล ห่วงใย ใส่ใจป้องกันเอดส์ในที่ทำงาน" ปี 2560[01-03-2559]
 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งยาม พนักงานรักษาความปลอดภัย นักการภารโรงและลูกเสือเขตพื้นที่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต2[26-02-2559]
 ขอเชิญเสนอผลงานเข้าร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2560[23-02-2559]
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[22-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education[22-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี[22-02-2559]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ[21-02-2559]
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม[21-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ[21-02-2559]
 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล[14-02-2559]


หน้าแรก