รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 page 1 / 28
 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2[22-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education[22-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี[22-02-2559]
 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการ[21-02-2559]
 ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม[21-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์การเยี่ยมชมสถานีเรียนรู้ด้านความปลอดภัยฯของศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ความปลอดภัยฯ[21-02-2559]
 ลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล[14-02-2559]
 การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปี 2560 [14-02-2559]
 โครงการพัฒนาการศึกษาด้วย STEM ROBOTIC[14-02-2559]
 การรับสมัครโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมโครงการยกระดับคุณภาพโรงเรียนระดับอำเภอ ด้านวิทยศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี[14-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์รับโอน(ย้าย)พนักงานครูเทศบาล[14-02-2559]
 โครงการเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ประจำปี พ.ศ.2560[14-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนกีฬาจังหวัดปัตตานี ปี 2560[07-02-2559]
 โครงการโรงเรียนปลอดขยะ Zero waste School ปี 2560 [07-02-2559]
 การประกวดสิ่งประดิษฐ์คิดค้นทางวิทยาศาสตร์[07-02-2559]
 โครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพครู (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม )[07-02-2559]
 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและเยาวชน [07-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการสร้างวินัยและการมีส่วนร่วมของคนในชาติมุ่งสู่การจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน โรงเรียนปลอดขยะ Zero Waste School[03-02-2559]
 ประชาสัมพันธ์จุลสาร ลด-หยุด-ภัย[03-02-2559]
 รับชม การออกอากาศ เรื่อง เปิดรั้วการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2560 [03-02-2559]


หน้าแรก