รายละเอียดข่าวสาร : งานประชาสัมพันธ์

จดหมายข่าว สพป.ปัตตานี เขต 2 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559
    งานประชาสัมพันธ์ กลุ่มอำนวยการ สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดทำจดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์ โดยสรุปกิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย และเผยแพร่ตามช่องทางต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรมเด่นของ สพป.ปัตตานี เขต 2
บันทึกข้อมูลเมื่อ 04-03-2559
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

จดหมายข่าวประจำเดือนกุมภาพันธ์


Size 3,195,997 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนมีนาคม


Size 8,897,642 Bytes

จดหมายข่าวประจำเดือนเมษายน


Size 1,232,520 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของงานประชาสัมพันธ์
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 page 1 / 33
 เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560[25-07-2559]
 ประชาสุัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ครั้งที่ 3 ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเลย์บอลถ้วยพระราชทาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี"ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2560[25-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน[24-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์การประกวดออกแบบโปสเตอร์วันอาหารโลก ประจำปี 2560[24-07-2559]
 สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการโรงเรียน [19-07-2559]
 โครงการประกวดศิลปกรรมเยาวชนระดับชาติชิงรางวัลถ้วยประทานพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ ครั้งที่ 2[18-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์โครงการ HORSE Young Writer Awards 2017 ในหัวข้อ "สนุกคิด สนุกเขียน..รายวัน"ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี[18-07-2559]
 ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปาก ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด[17-07-2559]
 เชิญชวนร่วมส่งคำขวัญเข้าประกวด ในหัวข้อ "105ปี บ.ม."[17-07-2559]
 โครงการลมหายใจไร้มลทิน[17-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์ การคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต การวิจัยและประเมิน[14-07-2559]
 ขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมเดิน - วิ่ง มินิมาราธอน [07-07-2559]
 การลงทะเบียนผู้ร่วมงานมหกรรมนวัตกรรมกาจจัดการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้[07-07-2559]
 ขอเชิญหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ จัดประชุม อบรม สัมนา ในพื้นที่โครงการพระราชดำริภายในปีงบประมาณ 2560 [07-07-2559]
 ประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครนักเรียนกลุ่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค ปีการศึกษา 2561[06-07-2559]
 โครงการโพธิสัตว์น้อย"ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า" ปีการศึกษา 2560[06-07-2559]
 โครงการจัดการแข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นส่งเสริมการมีคุณธรรม จริยธรรมในการดำเนินชีวิต[06-07-2559]
 เชิญพระราชกระแสทรงขอบใจ[04-07-2559]


หน้าแรก