รายละเอียดข่าวสาร : ศูนย์ ITEC

ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 2 )
    ใบงานวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 (หน่วยที่ 2 )
- ใบงานที่ 2.1 - ใบงานที่ 2.12
บันทึกข้อมูลเมื่อ 05-06-2558
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา


Size 966,059 Bytes


Size 653,868 Bytes


Size 220,584 Bytes


Size 1,282,166 Bytes


Size 251,757 Bytes


Size 264,099 Bytes


Size 405,760 Bytes


Size 503,419 Bytes


Size 386,845 Bytes


Size 236,140 Bytes


Size 1,059,346 Bytes


Size 1,092,293 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของศูนย์ ITEC
  1 2 3 4 5 6 page 2 / 6
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.2 เทอม 2 [03-12-2558]
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558[04-11-2558]
 ชุดเตรียมสอบ O-NET ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558[04-11-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.6[15-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.5[15-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.4[15-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.5[14-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.6[10-07-2558]
 แผนการสอน วิชาภาษาอังกฤษ ป.4[10-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.6[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.4[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.3[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.2[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาวิทยาศาสตร์ ป.1[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.3[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.2[09-07-2558]
 แผนการสอนและแบบฝึก วิชาภาษาไทย ป.1[09-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.6[08-07-2558]
 แผนการสอน วิชาคณิตศาสตร์ ป.5[08-07-2558]


หน้าแรก