รายละเอียดข่าวสาร : บ้านสมาหอ

ประชาธิปไตย
    กิจกรรมเลือกประธานสภานักเรียน เสร็จสิ้นไปด้วยดี
ด.ญ.ฟาซีลา สาแมหะดี ได้รับเลือกเป็นประธาน ปีการศึกษา 2560
บันทึกข้อมูลเมื่อ 19-05-2560
ไฟล์ข้อมูลที่แนบมา

18556996_1298602173542335_6521191402639963609_n.jpg


Size 89,593 Bytes
ข่าวสารต่างๆ ที่ผ่านมาของบ้านสมาหอ
  1 page 1 / 1
 "อ่านหนังสือต่อหน้าแม่"[19-01-2560]
 อ่าน 3 ภาษา[19-01-2560]
 กิจกรรมเวทคณิต[19-01-2560]
 ผอ.ร่วมแข่งขันกีฬา ช่วยเหลือครอบครัว นายนุสน ขจรคำ [22-05-2560]
 ประชาธิปไตย[19-05-2560]
 งานบุญมัสยิดสมาหอ[19-05-2560]
 ประชุมผู้ปกครอง 2560[16-05-2560]
 บัณฑิตน้อย[29-03-2560]
 ค่ายลูกเสือ-เนตรนารี[10-03-2560]
 โรงเรียนสีขาว[15-02-2560]


หน้าแรก