[การเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐... [หน่วยตรวจสอบภายใน]  
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.ปัตตานี เขต 2 ... [กลุ่มการเงิน]  
ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ... [กลุ่มการเงิน]
ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการคอมพ... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก... [กลุ่มการเงิน]
การจัดทำราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด)... [กลุ่มการเงิน]