[ข่าวทางการเงิน] ข่าวการจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์การเรียนการสอน ... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนการสอนอิสลามศึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบเสียงตามสายทั้งระบบอุปกรณ์โดยวิธีเฉพาะเจ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กจ6833... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข953ปน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟ ระบบส่องสว่างโดยวิธีเฉพาะเจาะจ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มประจำเดือนมีนาคม2564โดยวิธีเฉ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กค4216ปน ปนโดยว... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซม เครื่องปรับอากาศโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานและสิ่งก่อสร้างอ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง3037ปน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมประตูอลูมิเนียมดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมราวระเบียงผ้าม่านโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มของสำนักงานประจำเดือนธันวาคม2... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กง3037ปน ปนโดยว... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน นข1320 ปนโดยวิธ... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายสถานที่จอดรถยนต์โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำตรายางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานรอง ผอ.เขต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารของสำนักงานประจำเดือนพฤศจิกายน 2563... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาผ้าคลุมโต๊ะเก้าอี้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน ... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการบุคลากรโรงเรียนประชารัฐ ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาบริการวิทยากรอิสลามแบบเข้ม ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มจ้างเหมาพนักงานธุรการโรงเรียน ปีงบประมาณ 2563... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาระบบอินเตอร์เน็ต... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยครู... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง วิทยากรอิสลามแบบเข้ม... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความตามรายงานขอความเห็นชอบ (ว.119)... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง พนักงานธุรการโรงเรียน... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก... [กลุ่มการเงิน]
แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง [กลุ่มการเงิน]
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐... [หน่วยตรวจสอบภายใน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก สพป.ปัตตานี เขต 2 ... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุ่งซ่อมแซมบ้านพักครูและสิ่งก่อสร้างประกอบ... [กลุ่มการเงิน]
ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน... [กลุ่มการเงิน]
ประกาศราคากลาง โครงการจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ทดแทนและระบบปฏิบัติการคอมพ... [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพัก [กลุ่มการเงิน]
ประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก... [กลุ่มการเงิน]
การจัดทำราคากลางครุภัณฑ์ยานพาหนะ (รถยนต์ป้องกันกระสุนและสะเก็ดระเบิด)... [กลุ่มการเงิน]