[บุคคล]งานสรรหาฯ

การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
แนวปฏิบัติการดำเนินการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]