ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวสังกั... [งานประชาสัมพันธ์]  
ประกาศ กศจ.ปัตตานี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ เพื่อบรรจุ... [ผู้ดูแลระบบ]  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 เรื่อง รายชื่อข้ารา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
สัดส่วนการรับนักเรียนของโรงเรียนที่มีอัตราการแข่งขันสุง ระดับมัธยมศึกษา ปีก... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
ประชาสัมพันธ์โครงการ Smart Education... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์ข่าวสำนักงานขนส่งจังหวัดปัตตานี... [งานประชาสัมพันธ์]
แจ้งโอนเงินทุนการศึกษรายปีต่อเนื่อง ปีการศึกษา 2559 ครั้งที่ 1/2559 ... [กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา]
อ่านทั้งหมด