สพป.ปัตตานี เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการ บุคลากรวิทยาศาสตร์ และพนักงานธุรการ... [งานประชาสัมพันธ์]  
โครงการส่งเสริมการสร้างการเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (ค่ายดนตรีไทย)... [งานประชาสัมพันธ์]  
การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ปี 2560... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
เชิญชวนเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสุัมพันธ์ การเปลี่ยนแปลงกำหนดการสรรหาครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทีมวอลเลย์บอลเข้าร่วมแข่งขัน "วิทยุการบินฯมินิวอลเล... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม มอ.วิชาการ ประจำปี 2560... [งานประชาสัมพันธ์]
ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดวาดภาพระบายสี ชิงถ้วยพระราชทาน... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด