ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้น... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้า... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]  
ซักซ้อมการเบิกจ่ายเงินตามโครงการพัฒนาครูรูปแบบครบวงจร ปี 2561... [กลุ่มการเงิน]  
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ครูขั้น... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศตำแหน่งว่างข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารสถานศึกษา... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแหน่งครูร... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
มาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษานักเรียนและผู้มีส่วนเก... [กลุ่มบริหารงานบุคคล]
11 นโยบายสำคัญกระทรวงศึกษาธิการ... [งานประชาสัมพันธ์]
กรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น [กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล]
แจ้งรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน ประจำเดือน มิถุนายน 2561 (ครั้งที่ 6)... [กลุ่มการเงิน]
แจ้งรายละเอียดการโอนเงินเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน ของโรงเรียนในสังกัด สพป.ปน... [กลุ่มการเงิน]
ขอเชิญร่วมกิจกรรม การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำ... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร ผู้นำยุคใหม่ รุ่นที่ 5... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือในการประชาสัมพันธ์การเขียนผลงานและการคัดเลือกผลงานเขียนเพื่อตี... [งานประชาสัมพันธ์]
โครงการมอบทุน เรียนภาาาอังกฤษกับทีชซิ่งทอยส์ ประจำปี 2561... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือดำเนินงานตามมาตรการสำคัญในการป้องกันโรคมือ เท้า ปากในช่วงฤดูกา... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความร่วมมือลดใช้พลาสติกและโฟมในงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และง... [งานประชาสัมพันธ์]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การแข่งขันเศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 10 ... [งานประชาสัมพันธ์]
อ่านทั้งหมด