สายตรงผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
คำถาม เพื่อถามผู้อำนวยการเขตฯ
  วัตถุประสงค์
       1. เพื่อ ถาม-ตอบ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
  ขอสงวนสิทธิ์
       1. ตรวจสอบ ประเด็นคำถาม ก่อนนำเสนอสู่สาธารณะ
       2. ลบ ประเด็นคำถาม ที่มุ่งทำลายมากกว่าสร้างสรรค์
  ข้อแนะนำ
       1. ชื่อ - สกุล  จะเป็นนามแฝงก็ได้
       2. อีเมล์ จะไม่กรอกก็ได้

ตั้งคำถามของคุณได้ที่นี่ค่ะ
หัวข้อคำถาม :
รายละเอียดคำถาม :
โดย ชื่อ-สกุล :
อีเมล์ :

[ ปิดหน้าต่างนี้ ]

<<< กรุณาใช้ถ้อยคำสุภาพนะค่ะ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนสมบูรณ์ >>>