ฝ่ายบริหารการศึกษา

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 08x-xxxxxxx 073-431194 boss@pattani2.go.th รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 089-4665131 073-431196 ต่อ 11 pranee6513@hotmail.com รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 086-2921734 073-431196 ต่อ 15 asna.pkr2512@gmail.com รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 097-154 9787 073-431196 ต่อ 16 chaichana.sra@obec.moe.go.th รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2 08X-XXXXXXX 073-431196 ต่อ 17 XXXX@pattani2.go.th ผู้อำนวยการกลุ่ม นางสุดสาคร มาดตย์นอก นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 089-5979709 sudsakornmadnok@gmail.com นางสินุช ประสงค์สุข นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล 089-4662722 edpattani2@hotmail.com นางจุฬาทิพย์ […]

1 2