นางอภิญญา ศิริรังษี
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการพิเศษ
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายซอบรี อาแว
พนักงานราชการ