นางอภิญญา ศิริรังษี
ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
นายซอบรี อาแว
พนักงานราชการ