สพป.ปัตตานี เขต 2 กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ ลงนามถวายพระพร

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติ ทุกเช้าวันจันทร์

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมไทย

สพป.ปัตตานี เขต 2 เยี่ยมนักเรียนประสบเหตุถูกยิง

สพป.ปัตตานี เขต 2 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รับชั่นต่อต้านการทุจริต

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรรมาภิบาลในสถานศึกษา

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดประชุม
ผู้อำนวยการสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน และศึกษานิเทศก์
ทุกเดือน

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรมทำบุญ ครบรอบ 9 ปี อาคาร สพป.ปัตตานี เขต 2

สพป.ปัตตานี เขต 2 จัดกิจกรรม
BIG Cleaning Day