ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาอังกฤษ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษาไทย

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารภาษามลายู

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)