สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

เลขที่ 35/16 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

เบอร์โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ : ptn2@pattani2.go.th
แผนที่สำนักงานเขต

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.ปัตตานี เขต 2

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 073-431196