สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2

เลขที่ 35/16 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120

เบอร์โทรศัพท์ 073-431196 โทรสาร 073-431197

อีเมล์ :eduptn2@hotmail.com
แผนที่สำนักงานเขต

หมายเลขโทรศัพท์ สพป.ปัตตานี เขต 2

หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 073-431196