สรุปสถิติการบรรจุครูผู้ช่วย

สรุปสถิติย้ายครู

สรุปสถิติการยืมก.พ.7และก.ค.ศ.16

สรุปสถิติการขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่รัฐ

สรุปสถิติการลาไปประกอบพิธีฮัจย์

สรุปสถิติการเสนอขอเครื่องราชฯ

สรุปข้อมูลสถิติการประเมินวิทยฐานะ

สรุปสถิติเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำประจำ

สรุปสถิติเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สถิติเข้าชมwebsite สพป.ปน 2

สถิติการแจ้งซ่อม

สถิติใช้ห้องประชุม