Title of the document รักษ์ความเป็นไทย ใจบริการ ยึดหลักธรรมภิบาล สานความร่วมมือ

ข่าวกิจกรรม เขตพื้นที่

ข่าวประชาสัมพันธ์ เขตพื้นที่

Intergrity & Transparency Assessment : ITA

ข่าวกิจกรรม สถานศึกษาในสังกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์ สถานศึกษาในสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานี เขต 2
เลขที่ 35/16 ตำบลโคกโพธิ์
อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี 94120
เบอร์โทรศัพท์ 073-431196
โทรสาร 073-431197
อีเมล์ :eduptn2@hotmail.com

ตำแหน่งที่ตั้ง

 

สถิติผู้เข้าชม